Giấy xác nhận đủ điều kiện XNK LPG

Giấy xác nhận đủ điều kiện XNK LPG
Ngày 18/08/16 DN Hồng Mộc đã được đoàn kiểm tra Bộ Công Thương tái xác nhận đủ điều kiện là Thương Nhân XNK LPG  Văn bản xác nhận