Nhà máy sản xuất

   
Nhà máy vỏ Cam Ranh   Nhà Máy Vỏ Đồng nai

Nhà máy sản xuất vỏ 12 kg tại chi nhánh Đồng Nai công suất 600 vỏ/ngày và nhà máy tại chi nhánh Cam Ranh công suất 500 vỏ/ ngày

Giá bán lẻ GAS Tháng 10/2022