CHI NHÁNH IV
Kho Cảng chứa khí dầu mỏ hóa lỏng Cam Ranh
QL1A, Thôn Hòn Quy, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh , tỉnh Khánh Hòa
ĐT : 058 3978883    Fax:  058 3978882

 

Cổng nhà máy
 


Văn phòng nhà máy Cam Ranh


Sàn chiết nạp LPG Cam Ranh
  
Nhà máy vỏ Cam Ranh





Hệ thống bồn chứa LPG


Hệ thống đường ống công nghệ trên biển


Trạm vận hành


Hệ thống ống công nghệ trên đất liền


Cầu cảng



   

Hoạt động nhập gas bằng tàu biển