DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG MỘC


Giấy phép đầu tư 0301390924 ngày 28 tháng 04 năm 1988

Năm 2000 Doanh Nghiệp Kinh Doanh LPG lấy thương hiệu HGAS . Là thương nhân kinh doanh LPG và xuất nhập khẩu LPG  Sản phẩm gồm 2 loai gas bình 12kg và 45 – 48 kg nhiều màu sắc và nhiều chủng loại valve thích hợp ngoài ra Doanh Nghiệp có đội ngũ xe bồn cung cấp Gas công nghiệp bằng xe bồn.

Tiêu chí của Doanh Nghiệp là an toàn, hiệu quả và giá cả hợp lý – phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Vì vây thị trường của Doanh Nghiệp ngày một mở rộng phát triển không ngừng.

Giá bán lẻ GAS Tháng 10/2022