Cho thuê kho

Cảng sông cho tàu 5000 tấn tại KCN Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch , tỉnh Đồng Nai, mặt bằng dỡ hàng , xuống hàng 30.000m2

Cảng biển cho tàu 5000 tấn tại Cam Ranh, Khánh Hoà, mặt bằng dỡ hàng , xuống hàng 100.000m2


Giá bán lẻ GAS Tháng 10/2022