CHI NHÁNH II
Kho cảng tổng hợp Hồng Mộc
KCN Ông Kèo ấp 3, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

ĐT : 061 3570083    Fax: 061 3570081

Kho cảng tổng hợp hoàn thành 2008 bao gồm :
Hệ thống 10 bồn chứa 1200 tấn
Cảng biển 5000 tấn
Nhà máy sản xuất vỏ bình công suất 1200 bình/ca
 

Văn phòng kho cảng
 

 Kho cảng tổng hợp tại Đồng Nai
 
Kho cảng có tổng diện tích 50.000m2 tiếp giáp sông Lòng Tàu. Dự án này đã giúp Doanh Nghiệp tạo dây chuyền sản xuất kinh doanh khéo kín luôn chủ động được nguồn cung cấp hàng hóa , số lượng , chất lượng vỏ bình chứa gas
 

Hệ thống bồn chứa 1200 tấn
 

Đội ngũ xe bồn đang tiếp nhận gas từ bồn
 

Một góc hệ thống bồn và nhà máy SX vỏ


Cầu cảng nhìn từ phía ngoài sông
 


Cầu cảng nhìn từ phía trong bờ
 

Đường dẫn lên cầu cảng


Tàu chở gas đang cập cảng
 

Chuẩn bị ống nối tiếp nhận gas


Chuẩn bị nhổ neo

Nhà máy SX vỏ bình gas Băng chuyền xả thép cuộn tự động
Máy dập phôi 630 tấn Dây chuyền hàn thân bình tự động
Hệ thống thử áp lực vỏ 34kg/cm2 Dây chuyền phun kẽm xừ lý bình trước khi sơn
Dây chuyền sơn tĩnh điện tự động Robot điều khiển sơn
Bình thành phẩm Xe nâng chuyển bình thành phẩm
Phòng kỹ thuật : Kiểm tra thép Thử phá hủy, chụp Xray
  Cảng biển