Gas Dân Dụng 12 kg

THÔNG SỐ THIẾT KẾ:

Tiêu chuẩn chế tạo:
Dot - 4BA – 240
Áp suất làm việc:
1.70 Mpa (240 SI/17.00Kg/cm2)
Áp suất thử:
1.70 Mpa (480 PSI/34.00Kg/cm2)
Thể tích:
26.2 lit - 26.4 lit
Trọng lượng gas:
12 kg
Xử lý nhiệt sau khi hàn:
600°C - 750°C

KÍCH THƯỚC:

Đường kính ngoài thân bình:
300 mm ± 1
Chiều cao toàn thân:
585 mm ± 1
Chiều cao quai xách:
160 mm ± 2
Chiều cao chân đế:
62 mm ± 2
Chiều cao thân bình:
446 mm ± 2
Đường kính ngoài chân đế:
305 mm ± 2
Đường kính ngoài quai xách:
246 mm ± 2
Chiều dầy thân bình:
2.6 mm

Giá bán lẻ GAS Tháng 10/2022