CHI NHÁNH III
Trạm chiết nạp LPG Tiền Giang
TL 864, Ấp Tây Hòa, Xã Song Thuận, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

ĐT : 073 3613335    Fax: 073 3613335 


Văn phòng làm việc
 

Sàn chiết nạp LPG bán tự động
 

Mặt trước Trạm chiết nạp Tiền Giang

Sàn chiết nạp bán tự động